Main Content

Định nghĩa Đầu Tư Bất Động Sản Thương Mại

Cho Thuê Ròng là gì?

Tài sản đầu tư cho thuê ròng thường được người thuê duy nhất cư ngụ với một hợp đồng thuê dài hạn (thường là các điều khoản cho thuê 10-20 năm đầu với các tùy chọn). Nhà đầu tư sở hữu đất đai và xây dựng được người thuê cư ngụ và người thuê phải chịu trách nhiệm về việc bảo trì, thuế và các chi phí bảo hiểm liên quan đến tài sản. Các khoản đầu tư cho thuê ròng được mong muốn nhất là tòa nhà được các công ty tín dụng quốc gia cư ngụ. Cấu trúc cho thuê đối với các loại hình đầu tư này, thường là cho phép tăng tiền thuê trên cơ sở nhất quán với các tùy chọn gia hạn cho thuê đối với những người đi thuê. Sự kết hợp của dòng tiền ổn định và nhất quán, an ninh dài hạn, rủi ro tối thiểu và rất ít hoặc không cần trách nhiệm quản lý rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản thương mại. Các công ty như Jack In The Box, Inc., McDonald, Burger King, KFC/Taco Bell, Carl’s Jr./Hardee’s, Wendy’s/Arby’s, US Bank, Walgreens, CVS Starbucks và Autozone là những ví dụ về các công ty bán tài sản của mình theo kịch bản đầu tư cho thuê ròng.

Cho thuê NN là gì?

Đầu tư cho thuê ròng kép là loại bất động sản đầu tư cho thuê ròng kém hấp dẫn nhất. Theo hợp đồng cho thuê ròng gấp đôi, người thuê phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế bất động sản, bảo hiểm và bảo trì khu vực chung. Tuy nhiên, Chủ cho thuê chịu trách nhiệm cho việc bảo trì kết cấu tòa nhà, mái và bãi đậu xe. Trách nhiệm Chủ cho thuê theo kịch bản ròng kép có thể rộng lớn và có tác động tiêu cực đến lợi nhuận đầu tư tổng thể. Vì vậy, điều quan trọng đối với nhà đầu tư là đưa các chi phí trong tương lai vào các giả định phân tích đầu tư của họ và cũng có kế hoạch thành lập một “tài khoản dự trữ” cho chi phí vốn trong tương lai.

Cho thuê NNN là gì?

Đầu tư cho thuê ròng gấp ba tuyệt đối là loại bất động sản đầu tư cho thuê ròng hấp dẫn nhất. Theo hợp đồng thuê ròng gấp ba tuyệt đối, người thuê chịu 100% trách nhiệm cho việc thanh toán các chi phí hoạt động cho bất động sản bao gồm các loại thuế bất động sản, bảo hiểm, bảo trì khu vực chung, quản lý tài sản, và bảo trì cũng như sửa chữa tòa nhà. Chủ cho thuê chỉ thu tiền thuê và không phải bận tâm việc quản lý, thuế bất động sản hoặc trách nhiệm bảo trì.

Một Người Thuê so với Đa Người Thuê?

Đầu tư cho thuê NNN tuyệt đối Một người thuê duy nhất là loại hình được tìm kiếm nhiều nhất sau đầu tư bất động sản thương mại chủ yếu là bởi vì KHÔNG yêu cầu quản lý bất động sản. Người thuê chịu 100% trách nhiệm về tất cả mọi thứ. Đầu tư cho thuê NNN Đa người thuê đòi hỏi phải quản lý các yếu tố khu vực chung của bất động sản (CAM), tức là, bãi đậu xe, cảnh quan, bảo trì, thuế bất động sản/tỷ lệ bảo hiểm và hòa đơn hàng tháng bởi chủ sở hữu hoặc công ty quản lý. Bất động sản đầu tư NNN Đa người thuê thường trả tiền lãi cao hơn cho việc quản lý quyền sở hữu bất động sản.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM

Applebee's
Arby's
Buca
Buffalo Wild Wings
hardees's
JIB
Krystal
US bank