Cardinalrealty Groupcom

Trang Đầu Tư Đã Đóng

Đầu tư tiền bạc của quý vị ở Hoa Kỳ. Cardinal Realty Group đã hoàn tất thành công các giao dịch này với Khách Hàng Mua Quốc Tế của chúng tôi. Hãy để Cardinal Realty Group đại diện cho QUÝ VỊ trong Đầu Tư Bất Động Sản Thương Mại.

Tất cả các khoản đầu tư là Đầu tư do Công ty Tài trợ không bị mất chi phí hay yêu cầu Quản Lý “Trực Tiếp”. Cardinal Realty Group có thể cung cấp cho quý vị Các Chuyên Gia Pháp Lý, Kế Toán, Xuất Nhập Cảnh và Thuế quý vị sẽ cần để Sở Hữu Bất Động Sản Đầu Tư ở Hoa Kỳ.

Buffalo Wild Wings
Giá bán: $2,274,000
Tỷ lệ vốn hóa: 7.89%
Giá thuê theo tháng: $14,970
Kích Thước Tòa Nhà: 5,444 Bộ Vuông
Hardee’s
Giá bán: $1,550,000
Tỷ lệ vốn hóa: 8.25%
Giá thuê theo tháng: $10,656
Kích Thước Tòa Nhà: 3,572 Bộ Vuông
U.S. Bank
Giá bán: $3,600,000
Tỷ lệ vốn hóa: 6.11%
Giá thuê theo tháng: $18,333
Kích Thước Tòa Nhà: 2,720 Bộ Vuông
Arbys
Giá bán: $1,680,000
Tỷ lệ vốn hóa: 7.59%
Giá thuê theo tháng: $10,625
Kích Thước Tòa Nhà: 3,400 Bộ Vuông
Applebee’s
Giá bán: $3,154,106
Tỷ lệ vốn hóa: 7.55%
Giá thuê theo tháng: $19,845
Kích Thước Tòa Nhà: 5,125 Bộ Vuông
Jack In The Box
Giá bán: $2,050,000
Tỷ lệ vốn hóa: 9%
Giá thuê theo tháng: $15,375
Kích Thước Tòa Nhà: 2,376 Bộ Vuông

play youtube,
xnxx,
xvideos,
porn,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
Free Music,
Basketballhoop,
porno,
Who Won The Army Navy Game 2022,
Seatgeek Promo Codes,
play youtube,
xnxx,
xvideos,
porn,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
Free Music,
Basketballhoop,
porno,
Who Won The Army Navy Game 2022,
Seatgeek Promo Codes,
play youtube,
xnxx,
xvideos,
porn,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
Free Music,
Basketballhoop,
porno,
Who Won The Army Navy Game 2022,
Seatgeek Promo Codes,
Exit mobile version