Main Content

Trang chủ

Tại Sao Bạn Nên Đầu Tư?

  • Các bất động sản này cung cấp một phương án đầu tư an toàn thông qua hợp đồng thuê dài hạn với các công ty tín dụng quốc gia
  • Các bất động sản này cung cấp thu nhập hàng tháng ổn định với mức thuê tăng cố định trong suốt thời hạn thuê
  • Bạn có thể tận dụng việc mua các khoản đầu tư này và làm giảm thu nhập chịu thuế của bạn bằng cách khấu trừ chi phí lãi vay và khấu hao
  • Đầu tư không cần quản lý
  • Người thuê nhà thanh toán các loại thuế về tài sản hàng năm, bảo trì và bảo hiểm tài sản
  • Các bất động sản này thường cũng nằm trong khu vực có nhân khẩu học tốt
  • Người cho vay bị thu hút vào các loại hình đầu tư này khiến cho vấn đề tài chính được dễ chịu hơn nhiều so với các loại tài sản đầu tư khác
  • Những loại bất động sản này giúp nhà đầu tư cân bằng danh mục đầu tư bất động sản của họ

Tập đoàn Cardinal Realty Group đầu mối môi giới có kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản thương mại.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM

Applebee's
Arby's
Buca
Buffalo Wild Wings
hardees's
JIB
Krystal
US bank