Main Content

Trang Đầu Tư Đã Đóng

Đầu tư tiền bạc của quý vị ở Hoa Kỳ. Cardinal Realty Group đã hoàn tất thành công các giao dịch này với Khách Hàng Mua Quốc Tế của chúng tôi. Hãy để Cardinal Realty Group đại diện cho QUÝ VỊ trong Đầu Tư Bất Động Sản Thương Mại.

Tất cả các khoản đầu tư là Đầu tư do Công ty Tài trợ không bị mất chi phí hay yêu cầu Quản Lý “Trực Tiếp”. Cardinal Realty Group có thể cung cấp cho quý vị Các Chuyên Gia Pháp Lý, Kế Toán, Xuất Nhập Cảnh và Thuế quý vị sẽ cần để Sở Hữu Bất Động Sản Đầu Tư ở Hoa Kỳ.

Buffalo Wild Wings
Giá bán: $2,274,000
Tỷ lệ vốn hóa: 7.89%
Giá thuê theo tháng: $14,970
Kích Thước Tòa Nhà: 5,444 Bộ Vuông

Hardee’s
Giá bán: $1,550,000
Tỷ lệ vốn hóa: 8.25%
Giá thuê theo tháng: $10,656
Kích Thước Tòa Nhà: 3,572 Bộ Vuông

U.S. Bank
Giá bán: $3,600,000
Tỷ lệ vốn hóa: 6.11%
Giá thuê theo tháng: $18,333
Kích Thước Tòa Nhà: 2,720 Bộ Vuông

Arbys
Giá bán: $1,680,000
Tỷ lệ vốn hóa: 7.59%
Giá thuê theo tháng: $10,625
Kích Thước Tòa Nhà: 3,400 Bộ Vuông

Applebee’s
Giá bán: $3,154,106
Tỷ lệ vốn hóa: 7.55%
Giá thuê theo tháng: $19,845
Kích Thước Tòa Nhà: 5,125 Bộ Vuông

Jack In The Box
Giá bán: $2,050,000
Tỷ lệ vốn hóa: 9%
Giá thuê theo tháng: $15,375
Kích Thước Tòa Nhà: 2,376 Bộ Vuông

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM

Applebee's
Arby's
Buca
Buffalo Wild Wings
hardees's
JIB
Krystal
US bank